Objawy - chemioterapia

Chemioterapia

objawy.org.pl
Chemioterapia


Chemioterapia, zaraz po słowie rak czy nowotwór jest dziś wyrażeniem siejącym największą zgrozę spośród znanych chorób. Kojarzona jest z wyniszczającym leczeniem, które mimo swojej uciążliwości dla chorego, nie zawsze odnosi oczekiwane efekty. Zła sława chemioterapii nie wpływa korzystnie na pacjentów, którzy otrzymują skierowanie na leczenie. Tymczasem ogromną, nie zawsze docenianą przez lekarzy i innych pracowników opieki medycznej rolę pełni wiara chorego w skuteczność zapisanego leku.

 

Grzyb reishi – profilaktyka chorób nowotworowych

 

Grzyb red reishi jest od setek lat upowszechniony w medycynie dalekowschodniej. Stosuje się go w profilaktyce nowotworowej i generalnie – chorób cywilizacyjnych.

Obecnie reishi w Chinach i Japonii zatwierdzony jest przez rząd jako środek zapobiegawczy i wspomagający w leczeniu raka. Pierwsze badania odbywają się obecnie także w Polsce, przy czym wyniki potwierdzają skuteczność działania tego grzyba u pacjentów na oddziałach onkologicznych.

 

Preparat Reishi polepsza cyrkulację i reguluje ciśnienie krwi, obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, stymuluje i wzmacnia układ odpornościowy (działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo), łagodzi stany zapalne i alergie, wspomaga poprawę funkcji regulacyjnych nerek, itd.

 

Zarodniki grzyba red reishi – bogatego m.in. w polisacharydy - są hodowane na specjalnych farmach, na których ich wzrost i zbiory są pod ścisłą kontrolą. Wybrane części czerwonych reishi są następnie przetwarzane w bardzo niskiej temperaturze, co pozwala na zachowanie wszystkich właściwości leczniczych.

 

Reishi w codziennej profilaktyce stanowi skuteczną ochronę przed chorobotwórczymi drobnoustrojami.

 

Dowiedz się więcej

 Czy trzeba, aż tak bardzo bać się chemioterapii?


Diagnoza- nowotwór

nowotwory to schorzenie znane medycynie od bardzo dawna, choć dopiero w dwóch ostatnich stuleciach na dobre zadomowiło się w powszechnej świadomości ludzi. Potocznie, każdy nowotwór zwykliśmy nazywać rakiem. Tymczasem rak to rodzaj nowotworu wywodzącego się z tkanki nabłonkowej , na przykład nowotwór skóry- czerniak złośliwy jest rakiem w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Dla chorego, u którego pada diagnoza- nowotwór, sam system nazewnictwa jest mało istotny. Warto jednak pamiętać, że nowotwór nie równa się wyrok. Istnieje duża pula nowotworów w pełni uleczalnych oraz takich, w których przeżycie sięga dziesiątków lat. Bardzo ważny jest potencjał złośliwości nowotworu ( jego zdolność do rozrostu, naciekania innych narządów i tkanek oraz dawania przerzutów)  oraz moment jego wykrycia. Im wcześniej uchwycony zostanie proces nowotworowy, tym  bardziej szanse na pełne wyleczenie rosną. Dlatego właśnie autorytety medyczne we wspólnej akcji z mediami tak wielką wagę przykładają do profilaktyki i badań.

Leczenie nowotworów

Pomimo faktu, ze nie istnieje wciąż jedyne lekarstwo na wszystkie rodzaje nowotworów, medycyna może zaoferować chorym coraz lepsze metody leczenia. Jeszcze kilkanaście lat temu nowotwory nieoperacyjne ( takie, które nie mogą być usunięte podczas zabiegu chirurgicznego) skazywały pacjenta jedynie na niezwykle agresywną i dotkliwą w skutkach chemioterapię lub radioterapię. radioterapia jest metodą terapeutyczną wykorzystującą promieniowanie jonizujące, które niszczy komórki rakowe. Niestety razem z niepożądanymi komórkami guza umierają też zdrowe komórki organizmu gospodarza. Promieniowanie może być też przyczyną innych nowotworów, niezwiązanych z pierwotnym, w późniejszym okresie czasu. Dzisiaj, aby ograniczyć destrukcyjne skutki radioterapii stosuje się ją w sposób miejscowy, umieszczając nieprzepuszczające promieniowania osłony na inne części ciała.

Jak działa chemioterapia?

 
Chemioterapia, podobnie jak radioterapia nie działa wybiórczo na komórki nowotworu.

Podejmuje się różne działania, by jak najsilniej zadziałać lekiem, w miejscu, które tego wymaga i jak najbardziej ograniczyć straty po stronie gospodarza. W porównaniu z chemioterapią, jaką oferowała medycyna jeszcze 10 lat temu, obecnej udaje się to znacznie lepiej, choć skutki uboczne wciąż są widoczne. Istnieje jednak szereg innych leków, którymi można niwelować te działania niepożądane, na przykład w renomowanych ośrodkach onkologicznych, nudności i wymioty występujące po chemioterapii są bardzo skutecznie leczone.

Szybki postęp medyczny w dziedzinie leczenia nowotworów daje nadzieję na opracowanie w bliskiej przyszłości jeszcze lepszych metod.


Pozostałe tematy: